שים לב, זהו אתר סביבת פיתוח - zomet-dev.mycodix.com

דיני תנור אפייה

הרב שי סימנובסקי

ראשי פרקים

תנור האפייה הוא אחד המוצרים השימושיים ביותר במטבח המודרני. מטבע הדברים, יש לשימוש בתנור מספר היבטים הלכתייים הנוגעים לשבת ויום טוב לדיני בשר בחלב. בשורות הבאות נסקור את השאלות הנפוצות ואת הפתרונות ההלכ-טכניים לשימוש בתנור ע"פ ההלכה.

1.    שימוש בשבת – האם ניתן להשתמש בתנור כפלטת שבת לחימום מאכלי השבת?

חימום בתנור סגור בשבת

ראשית יש לדון בשאלה העקרונית – האם מותר לחמם מאכלים בשבת בתוך תנור הבנוי כתא סגור?

כדי לחמם אוכל בשבת יש להקפיד על שלשה תנאים:

 1. שהאוכל מבושל כל צורכו, ואין בחימומו בשבת משום בישול.
 2. שהאש 'מכוסה' דהיינו שלא ניתן בקלות (כמו ביום חול) להגביר או להנמיך את החום.
 3. בשבת עצמה אין להניח את הסיר ישירות על משטח החימום – כדי שלא יראה כמבשל.

חכמים אסרו לחמם ואפילו להחזיר לתוך תנור משום שחומו רב מאוד (שו"ע רנג, ב) אך חלק מהאחרונים כתבו שבתנורים של ימינו החום אינו רב כל כך ומותר לחמם ע"פ התנאים דלעיל (רמ"א שם; שו"ע הרב, רנ"ג, ח) ועוד כתבו פוסקי דורנו כי ניתן לחמם בתנור אם יעשה היכר מדרך השימוש הרגילה ע"י הנחת הסיר על תבנית או סיר הפוך או ע"י כיסוי הכפתורים (אג"מ ד, עד בישול כו-כז) למעשה יש שאסרו (שש"כ א, לה) והתירו רק להניח אוכל בתנור רק מערב שבת ולהוציאו בשבת, ויש שהתירו גם לחמם וכל אחד יעשה כמנהגו.

חימום באמצעות שעון שבת

רבים סבורים שאם יניח את האוכל בתנור כשהוא כבוי ואח"כ ידלק באמצעות שעון שבת הדבר מותר לכתחילה. ואולם גם באופן זה נחלקו הפוסקים דעת החזון איש (שבת לח, ב) והשש"כ שגם באופן זה הדבר אסור כיון שהוא בכלל גזירת חכמים לא לחמם בתנור בשבת כיון שדומה למבשל, אך הרב עובדיה יוסף וכן הרב ליאור התירו לחמם כך כיון שאינו דומה לבישול – וכל אחד יעשה כמנהגו. ראוי לציין שמוסדות ציבור רבים וכן בחלק מבתי המלון מסתמכים על היתר זה, כיון שהם נדרשים לחמם כמויות גדולות של מזון בזמן קצר והם זקוקים לתא חימום סגור לשם כך.

חימום בתנור חשמלי

בשימוש בתנור חשמלי ישנה בעיה נוספת כיון שגוף החימום נשלט באמצעות טרמוסטט המנתק ומכבה את גוף החימום על מנת לווסת את החום לטמפרטורה הרצויה. כאשר פותחים וסוגרים את הדלת בשבת יש חשש שהפעולה תשפיע על הקדמת פועלת גוף החימום או הקדמת כיבויו. יש שהתירו את השימוש בתנור כמות שהוא מכיון שזהו דבר שאינו מתכוון שכן לא תמיד פתיחת הדלת משפיעה על גוף החימום (אגרות משה שם בישול-כח) ויש שהתירו את פתיחת הדלת רק כאשר גוף החימום פעיל (נורת הביקורת דולקת) ויש שאסרו את השימוש בתנור כל זמן שהתרמוסטט פעיל. (שש"כ, הרב רוזן, הרב ל.י הלפרין) לשיטה זו אפשר להשתמש בתנור רק אם הותקן לתנור מצב שבת בפיקוח מוסמך שבו הטרמוסטט מנותק מגוף החימום או שפתיחת הדלתות נעשית רק לאחר ששעון שבת מנתק את התנור מזרם החשמל.

למעשה זו הדרך המומלצת להשתמש בתנור בשבת – כאשר הותקן בו מצב שבת בפיקוח הלכתי מוסמך הכולל:

 • טמפ' חימום נמוכה במיוחד (עד 120 מעלות).
  • הטרמוסטט מנותק מגוף החימום.
  • בורר הטמפרטורה אינו פעיל.
  • בתנורים חדישים: ניתוק חיישני הדלת ומניעת חיווי משתנה בפאנל התצוגה.

בתנור ללא התקן שבת ניתן להכניס את האוכל מערב שבת ולהוציאו בשבת לאחר ששעון שבת ניתק את התנור מזרם החשמל.

הסומכים על השיטות המקילות יכולים להשתמש בתנור גם ללא התקן שבת כמבואר לעיל.

2.    שימוש לבשר בחלב – על מה צריך להקפיד על מנת להשתמש בתנור האפייה לבשר ולחלב?

ראשית יש להגדיר מהו חשש האיסור באפיית בשר וחלב בתנור – מכיון שבדרך כלל המאפה אינו נוגע ישירות בדפנות התנור. למעשה ישנם שני חששות:

 • זיעת המאכלים (האדים העולים מהם) נבלעים בדפנות התנור ובפעם הבאה שיאפה תבשיל נוסף יפלט טעם הזיעה שוב לחלל התנור וייבלע בתבשיל הנוסף וכך עלול להתערב יחד טעם בשר בחלב (ע' שו"ע יו"ד צב, ח).
 • שאריות מאכל שנזלו ונבלעו בדפנות התנור נבלעו ברשת ואח"כ יונח שם מאכל אחר ושוב יש חשש שיתערבו טעם החלב עם הבשר ולהיפך.

לפיכך השימוש בתנור עם שני תאים נפרדים פותר לחלוטין את בעיית שאריות המאכל שנשארו בתנור, ולמעשה פותר גם את בעיית האדים. על מנת להשתמש בתנור לבשר וחלב אפשר להשתמש באופן כללי בכל תנור בעל שני תאי אפיייה. יש לוודא שאין דופן משותפת לתא העליון והתחתון (על פי רוב זו המציאות בתנורים בפועל ) ניתן להדר ולפתוח את דלת התנא העליון כאשר אופים בשר/חלב בתא התחתון – כך שאם חודרים אדים מן התא התחתון לעליון הם יתנדפו החוצה ולא ייבלעו בדפנות התא העליון, ומכל מקום אין בכך צורך מעיקר הדין.

תנור מובנה (built-in)

גם כאן ניתן לשים כל תא אפייה בתוך תא נפרד בארון המטבח, כאשר יש הפרדה של דופן הארון בין תאי האפייה. אין משמעות אם הם נמצאים זה מעל זה או זה ליד זה.

תנור פירוליטי

מזה כ-20 שנה ישנם תנורים עם פונקציית ניקוי עצמית המתבצעת ע"י חימום התנור לטמפרטורה גבוהה ביותר (מעל 450 מעלות צלזיוס) בטמפרטורה זו נשרפים כל שאריות השומן והלכלוך שהצטברו בתנור – ואם כן לכאורה ניתן לראות בפעולה הכשרה של התנור מכיון שנשרפו כל הטעמים הבלועים בו כדין ליבון חמור (שו"ת מעשה חושב ו,ט). לשיטה זו ניתן להשתמש בתנור חד תאי לבשר ולחלב ע"י הפעלת פונקציית הניקוי העצמי, כמובן שיש צורך במערכת כפולה של רשתות ותבניות אותן לא ניתן להכשיר בדרך זו. ואולם דעת הרב רוזן ז"ל שלא ניתן לייצר חלופה טכנולוגית להכשרה בליבון חמור הנעשה דווקא באש ע"פ הכללים שקבעו חז"ל שהמתכת נעשית אדומה וניתזים ממנה ניצוצות (דבר שלא מצוי כמעט). ולשיטתו לא ניתן להשתמש לכתחילה בתנור פירוליטי לבשר וחלב לכתחילה.

בעיה נוספת בהכשרה בדרך זו נוגעת להכשרת דפנות הזכוכית של התנור – לדעת הרמ"א ישנה בעיה בהכשרת כלי זכוכית הבלועים מחמץ לפסח. אמנם ייתכן שאפשר להקל ע"פ מש"כ הראשונים שגם בכלי חרס אם מכניסים אותם לכבשן אש – הם פולטים את כל הבלוע בהם ולפי בדיקות שעשינו במעבדות צומת בחום של 400 מעלות צלזיוס נשרף כל חומר אורגני. ולכן במידה והתנור הפירוליטי מגיע לחום של 400 ומעלה הרי שניתן להניח שנפלט כל הטעם מן הזכוכית.

מי שמעוניין לסמוך על השיטה המקילה ולהשתמש בתנור פירוליטי חד-תאי לבשר וחלב, ראוי שידע שלתנורים פירוליטיים אין מצב 'שבת' תקני עם ניתוק הטרמוסטט כפי שהוסבר לעיל. ולכן לא ניתן להשתמש בו לכתחילה לצורך חימום בשבת.

Wrong ACF value

מאמרים נוספים באותו נושא

שם מאמרמחברמקורתאריך פרסוםקישור
תכשיט שעליו מודפס כל התנ"ך
הפעלת מטאטא רובוטי בשבתהרב ישראל רוזןאמונת עיתיךtest
מחליף חום במערכת סגורה לחימום מיםהרב מנשה צימרמןאמונת עיתיךתמוז תשפ"ב
כוונת השלכה לאקדחהרב שי סימינובסקי
צמיד חכם בשבתהרב ישראל רוזןאמונת עיתיךמרחשון תשע"ז
קיפול והרכבת קלנועית שבת Shabbattoהרב הראל דביראמונת עיתיךניסן תשפ"ב
הדלקת גז ביום טוב בכיריים חדישותהרב ישראל רוזןאמונת עיתיךתשרי תשע"ד
שימוש במעלית שבת שתוקנה בשבתהרב מנחם פרלאמונת עיתיךשבט תשפ"ב
צבירת אנרגיה סולרית להפעלה חשמלית בשבתהרב ישראל רוזןאמונת עיתיךניסן תשע"ג
גדרי החשמלהרב יעקב אריאלתחומיןתשפ"א

פרויקט דיגיטציה ומיון של תחומין

אודות תחומין

הצטרפו לחווית צומת