שים לב, זהו אתר סביבת פיתוח - zomet-dev.mycodix.com

הפעלת מטאטא רובוטי בשבת

הרב ישראל רוזן

ראשי פרקים

שאלה

לאחרונה רכשתי מטאטא רובוטי. מדובר במכשיר שקוטרו כ‑30 ס"מ המוּנע בעזרת גלגלים, שבתחתיתו מותקנות מברשות ניקוי (כמו של מנקה רחובות). מרגע הפעלתו, הרובוט פועל בלא הכוונה, ו'לומד' את מבנה הבית והחדרים בעזרת חיישנים מיוחדים הקבועים בו. הרובוט נועד לעבודה רציפה של כמה שעות, שבמהלכן הוא סורק בשיטתיות את הבית ומנקה את כל רצפת הבית. הפעלת הרובוט מתוכנתת לפי שעות קבועות בשבוע (בדרך כלל הוא מופעל לאחר צאת דיירי הבית לעבודה, וכך עד שובם – הבית נקי).

האם מותר לתכנת אותו כך שיתחיל לפעול בשבת? האם יש הבדל בין הפעלתו בזמן שהבית ריק מאדם, לבין הפעלתו בזמן שיש אנשים בבית?

תשובה

אין בידי מידע מיוחד על מאפייני הרובוט המתואר, ולכן אסתפק במתן תשובה עקרונית בנוגע למכשירים מסוג זה.

שעון השבת (המכני או הממוחשב) התקבל בבתי ישראל. בתחילה הוא שימש למאור בלבד, אך במהלך השנים השימוש בו נעשה נפוץ למגוון מכשירים חשמליים (תנורים, מאווררים, מזגנים, מדיחי כלים ועוד). בתחילה, היו מן הפוסקים שנטו לאסור את השימוש בו, מחשש ל'אוושא מילתא' ולפגיעה בכבוד השבת, או ל'מראית עין' ול'חשד הרואים', שמא המכשירים הופעלו תוך כדי חילול שבת. אך כיום, כיוון שהשימוש בשעון שבת ובתכנות מראש נעשו שכיחים יותר ויותר (וכמעט אין בית שמזגן אינו מופעל בו באמצעות שעון שבת) – חששות אלו אין להם יסוד במציאות.

השימוש בשעון שבת נעשה כהלכה פסוקה שאין עליה ערעור. בעניין זה אין הבדל בין השארת מכשיר פועל מערב שבת, לבין תכנותו מערב שבת כך שיתחיל את פעולתו בשבת.

לגבי הרובוט המדובר – מכיוון שהשימוש בו עדיין אינו נפוץ והוא אינו מוכר בציבור בתור מכשיר אוטומטי לגמרי, אין לכוונו בערב שבת כך שיפעל מאליו בשבת, מחשש ל'אוושא מילתא', לזילותא של כבוד השבת, ובוודאי גם ל'חשד הרואים'. בעניין זה, מטאטא רובוטי די דומה ל'אופה לחם אוטומטי', אשר לא מקובל להפעילו בשבת בתכנות מבעוד יום, מן הטעמים הללו.

אבל כאשר אין אדם בבית בשעת פעילות המכשיר (אף על פי שעתידים לחזור לבית במהלך השבת), אזי אם המכשיר אינו רועש, וקולו אינו נשמע מחוץ לבית – אי אפשר לאסור את השימוש בו. זאת, מכיוון שאין איסור חז"ל גורף של 'מראית עין' על כל ענייני אוטומציה, ואין להרחיבו מדעתנו. ולכן לא שייך כאן הכלל ש'כל מה שאסרו חכמים משום מראית העין, אפילו בחדרי חדרים אסור'.

Wrong ACF value

מאמרים נוספים באותו נושא

שם מאמרמחברמקורתאריך פרסוםקישור
תכשיט שעליו מודפס כל התנ"ך
הפעלת מטאטא רובוטי בשבתהרב ישראל רוזןאמונת עיתיךtest
מחליף חום במערכת סגורה לחימום מיםהרב מנשה צימרמןאמונת עיתיךתמוז תשפ"ב
כוונת השלכה לאקדחהרב שי סימינובסקי
צמיד חכם בשבתהרב ישראל רוזןאמונת עיתיךמרחשון תשע"ז
קיפול והרכבת קלנועית שבת Shabbattoהרב הראל דביראמונת עיתיךניסן תשפ"ב
הדלקת גז ביום טוב בכיריים חדישותהרב ישראל רוזןאמונת עיתיךתשרי תשע"ד
שימוש במעלית שבת שתוקנה בשבתהרב מנחם פרלאמונת עיתיךשבט תשפ"ב
צבירת אנרגיה סולרית להפעלה חשמלית בשבתהרב ישראל רוזןאמונת עיתיךניסן תשע"ג
גדרי החשמלהרב יעקב אריאלתחומיןתשפ"א

פרויקט דיגיטציה ומיון של תחומין

אודות תחומין

הצטרפו לחווית צומת