שים לב, זהו אתר סביבת פיתוח - zomet-dev.mycodix.com

כוונת השלכה לאקדח

הרב שי סימינובסקי

ראשי פרקים

שאלה

שלום לכבוד הרבנים. יש ברשותי אקדח אני גר בבנימין, ויש לי 'כוונת השלכה' על האקדח שפועלת על ידי חיישן תנועה ומדליקה את נקודת המטרה בזמן תנועה ובכך חוסכת בסוללה. בד"כ הנקודה פועלת כל הזמן אך הסוללה בעקבות כך נגמרת מהר, לכן הם יצרו דגם עם חיישן תנועה מאוד עדין שברגע שהוא מזהה תנועה הוא מדליק את הנקודת לייזר ומקרין אותה על הזכוכית, משמע שגם שהאקדח בנרתיק שלו הכוונת פועלת אם אני מבצע אפילו תנועה הכי קטנה, אך למשל שאני מניח את האקדח בכספת או שאני לא זז כלל אזי החיישן לא פועל, תודה רבה לכבוד הרבה ולמכון שעושה עבודת קודש.

רציתי להבין האם דבר זה בעייתי בשבת? יש באפשרותי לכבות אותה אבל ישנם מקרים שאני שוכח ומה עושים במקרים כאלו? ובנוסף האם יש דרך להתיר באזורים מסוכנים שבהם נדרש הדיוק?

תשובה

שלום וברכה – יישר כח על פנייתך ועל השאלה.

יש להבחין מבחינה הלכתית בין מצב מבצעי למצב שגרה. במצב מבצעי – אין מה לדקדק בשאלה ויש לעשות הכל על מנת להיערך לירי יעיל ומדוייק, גם כאשר מדובר בצפי ספציפי (התראה חמה) למצב ירי בטווח זמן קצר.

במצב שגרה אכן רצוי להימנע מפעולות חשמליות אא"כ הן נצרכות לצורך מוכנות למצב ירי פתאומי.

בנוסף לא כל פעילות חשמלית אסורה, אם היא לא נעשית על ידך במכוון ואין לך צורך ושימוש בתוצאה המתקבלת.

בהנחה שהינך נושא את האקדח לצרכי אבטחה – דהיינו שאתה נמצא בשבת במקום שיש היתכנות שתצטרך להשתמש בו. נראה שאינך צריך לכבות את הכוונת – אדרבא היא חלק מהמוכנות שלך להשתמש באקדח אם וכאשר…

העובדה שתנועה שלך מפעילה את הכוונת – אין בה איסור מעיקר הדין ולדעת המחמירים, שיש בזה איסור דרבנן, הרי שבמקום צורך בטחוני מותר.

באור הדברים:

בתשובת שבט הלוי (מאת הרב שמואל וואזנר דיין ומו"צ בבני בברק וגדולי הפוסקים בדור האחרון) דן לגבי מעבר בשבת מול חיישן תנועה המדליק תאורה שאינה נצרכת למי שמעפיל אותה (יש לו אור די צורכו).

הרב וואזנר התיר את המעבר לכתחילה מהנימוקים הבאים (בצירוף כולם):

א) האדם אינו מתכון ואינו מעוניין באור.

ב) האדם הולך לתומו ואינו עושה שום תנועה מכוונת על מנת להדליק את האור.

ג) האדם אינו משתמש באור שנוצר ואינו נעזר בו לצורכו.

ולכן אע"פ שסוף סוף באמצעות מעברו גרם להתחדשות מלאכה – אין כאן מעשה – ולאסור מלאכה שיש בה תוצאה ללא מעשה לא מצאנו ואין איסור בדבר.

כך הוא גם בעניינך:

א) אינך מתכון להפעיל את הכוונת ואינך זקוק לה (בזמן שגרה).

ב) אינך עושה כל מעשה או תנועת גוף על מנת להפעיל את הכוונת.

ג) גם כשהיא נדלקת אינך משתמש בה  לצרכיך.

גם הסוברים שיש להגדיר מצב זה כפס"ר דלא ניחא ליה – הרי שהתירו לצורכי בטחון ובפרט שספק בכל פעם אם התנועה מדליקה אותה או שהיא דלוקה מתנועה קודמת.

ברכה והצלחה.

Wrong ACF value

מאמרים נוספים באותו נושא

שם מאמרמחברמקורתאריך פרסוםקישור
תכשיט שעליו מודפס כל התנ"ך
הפעלת מטאטא רובוטי בשבתהרב ישראל רוזןאמונת עיתיךtest
מחליף חום במערכת סגורה לחימום מיםהרב מנשה צימרמןאמונת עיתיךתמוז תשפ"ב
כוונת השלכה לאקדחהרב שי סימינובסקי
צמיד חכם בשבתהרב ישראל רוזןאמונת עיתיךמרחשון תשע"ז
קיפול והרכבת קלנועית שבת Shabbattoהרב הראל דביראמונת עיתיךניסן תשפ"ב
הדלקת גז ביום טוב בכיריים חדישותהרב ישראל רוזןאמונת עיתיךתשרי תשע"ד
שימוש במעלית שבת שתוקנה בשבתהרב מנחם פרלאמונת עיתיךשבט תשפ"ב
צבירת אנרגיה סולרית להפעלה חשמלית בשבתהרב ישראל רוזןאמונת עיתיךניסן תשע"ג
גדרי החשמלהרב יעקב אריאלתחומיןתשפ"א

פרויקט דיגיטציה ומיון של תחומין

אודות תחומין

הצטרפו לחווית צומת