שים לב, זהו אתר סביבת פיתוח - zomet-dev.mycodix.com

שימוש בקנביס רפואי בשבת

הרב מנחם פרל

אמונת עיתך

, שבט תשפ"ב

ראשי פרקים

שאלה

האם יש דרך להשתמש בקנביס רפואי בשבת?

תשובה

קנביס הוא צמח הנמצא בשימוש משחר ההיסטוריה. שימושיו מגוונים והמוצרים המופקים ממנו כוללים בין היתר ייצור סיבים, שמן ותרופות. במדינות רבות, השימוש בצמח נאסר בעשרות השנים האחרונות על פי חוק, משום שגבר מאוד השימוש בו כסם, מפאת היותו חומר פסיכואקטיבי.

החומר המופק מהקנביס ממכר מאוד (מוכר גם בשמות כמו גראס ומריחואנה). צריכתו מתבצעת בעישון, אכילה או אידוי, והוא מעצים מאוד תחושות, עד כדי הסחת דעת מכל הסביבה. לכן הוא מסייע כל כך לסובלים מכאבים חריגים. רופאים ממליצים על שימוש בקנביס רפואי לאנשים הסובלים מכאבים שקשה לעמוד בהם, והמצב כיום (תשפ"ב) הוא שלא פעם זו הדרך היחידה לשכך כאבים ביעילות.

נכה הסובל בעצמו מכאבים עזים יצר קשר עם מכון צומת לפני כמה שנים. הוא תיאר מצב קשה שבו השבת נהפכה עבורו ליום קשה ביותר. בכל יום, מפאת כאביו העזים, הוא צורך קנביס באידוי, וכך שוכח מכאביו למשך כמה שעות. בשבת, מכיוון שאין אפשרות לאדות את החומר, הוא מצטנף במיטתו וסובל מכאבים עזים, עד כדי כך שלעיתים קרובות הוא מתקשה להסב לשולחן השבת עם בני משפחתו ומתקשה להתפלל או להתרכז בכל דבר אחר.[1]

החולה הציע רעיון לפתרון הבעיה. בעצה אחת פיתחנו תוסף למכשיר יעודי לעישון קנביס, המיועד לשימוש בשבת. פיתוח המכשיר הושלם והוא קיבל את אישורנו לשימוש במכשיר בשבת. כיום המכשיר משווק לזקוקים לו.[2] אופן הפעולה דומה לפלטה המחוברת ל'שעון שבת': את עלי הקנביס המיובשים יניח החולה על גבי משטח האידוי לפני שבת. למכשיר מורכב 'שעון שבת' הקובע מראש את עיתוי הפעלתו. בעת הפעלת מערכת האידוי באמצעות 'שעון שבת' אדי הקנביס יצטברו במֵכל פלסטי גמיש. לאחר סיום פעולת האידוי וכיבוי המכשיר מעצמו, יוכל החולה להשתמש בחומר שהצטבר לפי צורכו, ולסגור את המֵכל כאשר אין בו עוד צורך. בפועל, בפיקוד שבת יש מחזור קבוע של זמן פעילות, והמשתמש מניח את עלי הקנביס כאשר המכשיר כבוי. באופן זה, אידוי העלים נעשה באופן של גרמא, שכן בעת ההנחה לא אירע שום דבר, ורק לאחר זמן הגיע גורם אחר והביא לאידוי, והרי זה גרם בישול. מכיוון שגרמא מותרת לצורך חולה שאין בו סכנה, הרי שיש להתיר את השימוש במכשיר בשבת למי שהדבר חיוני עבורו לשיכוך כאבים (ואף שימוש בתרופות בכלל מותר לצורך חולה שאין בו סכנה, ואין בו גזרת שחיקת סממנים).

יש להוסיף שחז"ל אסרו להשהות תבשיל שאיננו מבושל על גבי גחלים, והצריכו 'לגרוף או לקטום', היינו שהאש ו/או האמצעי לשינוי עוצמת הלהבה יהיו מכוסים, לא נגישים בקלות. כך אנחנו נוהגים היום גם ביחס לפלטה חשמלית.[3] גופי החימום מכוסים (ויש פוסקים שדורשים כיסוי גם על גבם) ואין אפשרות לשנות את עוצמת החום בפלטות המצויות. בפלטות חדישות יותר, שכבר יש מהן בשוק, ויש בהן דרגות חום שונות, אנחנו דורשים שללחצן דרגות החום יהיה כיסוי מובנה לשבת. בדומה לכך, גם למכשיר זה יוצר כיסוי ללחצני הטמפרטורה, ההדלקה והכיבוי, ואישור השימוש בשבת מותנה בהנחת הכיסוי במקומו לפני כניסת השבת.


[1].    ייתכן שיש מצבים שבהם ניתן לצרוך קנביס רפואי באכילה או שתייה, אך יש לכך שני חסרונות הקשורים זה לזה: זמן ההשפעה עלול לארוך מאוד, ומלבד החיסרון העצמי שבכך, הדבר גם מקשה על קביעת המינון המדויק. בפועל, עיקר השימוש בקנביס רפואי הוא בעישון ואידוי, ולא באכילה, ולכן גם ההתייחסות בשבת היא על אופן שימוש זה.

[2].    ראו: https://www.elorisrael.com.

[3].    שו"ע, או"ח סי' רנג סעי' א; שש"כ א, פרק עג.

Wrong ACF value

מאמרים נוספים באותו נושא

שם מאמרמחברמקורתאריך פרסוםקישור
תכשיט שעליו מודפס כל התנ"ך
הפעלת מטאטא רובוטי בשבתהרב ישראל רוזןאמונת עיתיךtest
מחליף חום במערכת סגורה לחימום מיםהרב מנשה צימרמןאמונת עיתיךתמוז תשפ"ב
כוונת השלכה לאקדחהרב שי סימינובסקי
צמיד חכם בשבתהרב ישראל רוזןאמונת עיתיךמרחשון תשע"ז
קיפול והרכבת קלנועית שבת Shabbattoהרב הראל דביראמונת עיתיךניסן תשפ"ב
הדלקת גז ביום טוב בכיריים חדישותהרב ישראל רוזןאמונת עיתיךתשרי תשע"ד
שימוש במעלית שבת שתוקנה בשבתהרב מנחם פרלאמונת עיתיךשבט תשפ"ב
צבירת אנרגיה סולרית להפעלה חשמלית בשבתהרב ישראל רוזןאמונת עיתיךניסן תשע"ג
גדרי החשמלהרב יעקב אריאלתחומיןתשפ"א

פרויקט דיגיטציה ומיון של תחומין

אודות תחומין

הצטרפו לחווית צומת