שים לב, זהו אתר סביבת פיתוח - zomet-dev.mycodix.com

מדי מים אלקטרוניים בשבת

הרב מנחם פרל

אמונת עיתך

, תמוז תשפ"א

ראשי פרקים

שאלה

האם, ובאילו תנאים, מותר להשתמש במדי מים אלקטרוניים בשבת?

תשובה

מדי המים המוכרים מחוברים לצינור הולכת המים הראשי לכל דירה, ומודדים את צריכת המים שלנו. בשנים האחרונות פותחו מדי מים דיגיטליים ש'חכמתם' מתבטאת ביכולת קריאת המים מרחוק, ללא צורך באדם הסובב בעיר דירה אחר דירה על מנת לקרוא את שעון המים. מדי מים אלו מדויקים בהרבה מקודמיהם המכניים, וביכולתם גם לזהות טוב יותר גנבות מים, דליפות וכדומה. מדי המים מחוברים לכל דירה, לכל בניין, לכל שכונה וכן הלאה, על מנת להשוות בין הקריאות ולזהות דליפות (או גנבות) מים. מדי המים הדיגיטליים משדרים את ממצאיהם בתדירות שנקבעה מראש לתאגיד המים הרלוונטי.

מבנה מד המים: מד המים מורכב מ'חיישן זרימה', בצידו שבב אלקטרוני ה'רושם' את הצריכה ושולח אותה אל צג דיגיטלי ואל תאגיד המים.

האתגר: מדידת המים מתבצעת בשיטות שונות ובמכשירי מדידה שונים. חלקם מותרים בשבת לפי ההלכה, וחלקם אסורים. כמו כן, המכשיר 'רושם' על הצג את צריכת המים בזמן ביצועה. אם כן, יש לברר באילו תנאים נתיר את השימוש במד מים דיגיטלי בשבת וחג.

שיטות מדידת מים

שיטה א': המים בזרימתם מסובבים גלגלים שעליהם מורכבים מגנטים. מול המגנט ממוקם רכיב חישה המזהה את מעבר המגנט בקרבתו ומייד 'רושם' זאת. כמות המים מחושבת לפי מספר חיבורי המגנט עם רכיב החישה. היינו, בפותחך את ברז המים בבית, אתה מפעיל, אומנם בלא כוונה, חיבורי חשמל וניתוקם לרוב. דבר זה בוודאי אסור על פי ההלכה בשבת ובחג.

שיטה ב': מול המגנט המתואר מותקן מגנט נוסף. שינויי השדה המגנטי משמשים את השבב האלקטרוני לחשב את כמות צריכת המים, ללא on-off אלא באמצעות שינויי הזרם/התדר/השדה המגנטי.

שיטה ג': משדר זעיר משדר גלי קול אל תוך המים, מולו, במרחק קבוע נמצא מקלט גלי קול. שינוי קצב זרימת המים משפיע על תדר הקול הנקלט, ועל פי נתונים אלה 'יודע' השבב האלקטרוני מה מידת הצריכה של המים. קיימים בשוק מדי מים הפועלים בשיטות נוספות.

מכון צומת עסק בבדיקות וייעוץ לתכנון מדי מים ובאישור חלקם, כבר לפני כ-15 שנים. מדי המים שאותם מאשר המכון הם כאלה הפועלים בשיטה ב' – שיטת שינוי זרם (או שינוי תדר וכד'), המותרת על פי רוב הפוסקים.[1] את בעיית ה'כתיבה' על הצג אנו פותרים על ידי דרישה שהצג יציג צריכת מים בכפולות של 100 ליטר לפחות. דרישה זו מבטיחה כי בדרך כלל לא ישתנה הצג בפתיחת ברז רגילה (על פי הכלל ההלכתי של ספק פסיק רישא).

באופן זה מד המים, על אף היותו דיגיטלי, כשר לשימוש בשבת וחג תמיד.


[1].    ראה שמירת שבת כהלכתה, מהד' תש"ע, פרק י הערה לז; קיצוש"ע ילקוט יוסף, ענייני חשמל סעי' כ.

Wrong ACF value

מאמרים נוספים באותו נושא

שם מאמרמחברמקורתאריך פרסוםקישור
תכשיט שעליו מודפס כל התנ"ך
הפעלת מטאטא רובוטי בשבתהרב ישראל רוזןאמונת עיתיךtest
מחליף חום במערכת סגורה לחימום מיםהרב מנשה צימרמןאמונת עיתיךתמוז תשפ"ב
כוונת השלכה לאקדחהרב שי סימינובסקי
צמיד חכם בשבתהרב ישראל רוזןאמונת עיתיךמרחשון תשע"ז
קיפול והרכבת קלנועית שבת Shabbattoהרב הראל דביראמונת עיתיךניסן תשפ"ב
הדלקת גז ביום טוב בכיריים חדישותהרב ישראל רוזןאמונת עיתיךתשרי תשע"ד
שימוש במעלית שבת שתוקנה בשבתהרב מנחם פרלאמונת עיתיךשבט תשפ"ב
צבירת אנרגיה סולרית להפעלה חשמלית בשבתהרב ישראל רוזןאמונת עיתיךניסן תשע"ג
גדרי החשמלהרב יעקב אריאלתחומיןתשפ"א

פרויקט דיגיטציה ומיון של תחומין

אודות תחומין

הצטרפו לחווית צומת