שים לב, זהו אתר סביבת פיתוח - zomet-dev.mycodix.com

מעגל השנה

כותב:
הרב ישראל רוזן
כותב:
הרב שלמה קסירר
19.04.2024
התפרסם ב- תחומין
כותב:
הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ
כותב:
הרב ישראל מאיר לאו
כותב:
הרב מנחם פרל

שאלות ותשובות למעגל השנה

נשאלתי אודות גלאי נפח שמותקן בבית כנסת מה הדין בשבת האם מותר להכנס למקום שמותקן בו גלאי נפח אודה לכבודו על תשובתו בכבוד רב י. קליין

תשובה

לכתחילה צריך לדאוג לכך שבשעה שהאזעקה לא עובדת גם הגלאי מנוטרל (ללא מתח). זה דבר שניתן להיעשות בקלות ע"י חברת האזעקה. אם אין – והאדם נקלע למקום שיש בו גלאי נפח – יש מקום להתיר בדיעבד על בסיס לא ניחא ליה ו'מתעסק' בדרבנן. מ"מ, לכתחילה ראוי ורצוי ומומלץ לטפל בכך.