שים לב, זהו אתר סביבת פיתוח - zomet-dev.mycodix.com

כנס בנושא מעליות

ראשון |
יט כסלו |
22.11.2023

הדוברים בכנס ונושאי הרצאות:

 • ברק אלשייך - מעליות חדשות בשבת
 • אזכורים בתקשורת

  כותרתהתפרסם בלינק
  דגכעמעריב

  מסמכים מהכנס

  • דגכע -

  השותפים בכנס