שים לב, זהו אתר סביבת פיתוח - zomet-dev.mycodix.com

השלכת אשפה ל'פח חכם' בשבת

בירושלים התקינו בחלק מהשכונות פחים מוטמנים שבהם מותקנים חיישנים לבדיקת כמות הזבל הנמצאת בהם, כדי לתזמן בצורה חכמה את ריקונם על ידי עובדי העירייה ולחסוך נסיעות מיותרות. כמו כן, בפחים מותקנים גם חיישני טמפרטורה למניעת דלֵקה, חיישני טלטול למניעת גנֵבה, ועוד. האם מותר להשליך אשפה בשבת לפחים אלו?

נראה שאין להשליך אשפה לפח כזה במהלך השבת, משום שהשלכת האשפה נקלטת בחיישן באמצעות גלאי נפח, ולעיתים אף משדרת לרכב איסוף האשפה להגיע. לדאבוננו יש שכונות, בירושלים בפרט ובארץ בכלל, שבהן האשפה מפונה גם בשבת. חלק מהחברות שמספקות 'פחים חכמים' לרשויות המקומיות פנו למכון צומת, קיבלו ייעוץ לבניית מערכת שונה לשבת מזו של ימות החול, ואישרנו להם את התוצר הסופי. אינני יודע מה המצב בירושלים. כדאי לפנות לרבנות העיר או לבקש מהעירייה שתציג אישור מגוף הלכתי-טכנולוגי בר סמכא.

עוד שו"ת בנושא

ראיתי שמכון צומת משתמש בדברי הגר"ע יוסף זצ"ל, שמי ששומע קריאת מגילה או תפילה על ידי רמקול, והוא יכול לשמוע בלי רמקול, יוצא ידי חובה (גם כשלדבריו לא יוצאים ע"י רמקול). לצערי לא זכיתי להבין דבר זה, ולמיטב הבנתי הוא חידוש, ללא מקור שקדם לו. אומנם אחריו רבים כמובן השתמשו בדבריו. מה לנו ולכך שיכול היה לשמוע, כאשר בפועל לא שמע? דברים כגון 'גלי הקול הגיעו לאוזניו' לכאורה אינם רלוונטיים כלל (ראה להלן). השאלה הנשאלת היא כששמע רק את הרמקול. מבחן לדבר שאם היה הרמקול משמיע את אותן מילים עצמן באותה עוצמה, והמדבר היה אומר מילים אחרות מהנשמעות על ידי הרמקול, כלל לא היה מבחין בכך שנאמרות מילים אחרות כעת.

תשובה

1) ראשי כפוף בפני גדולי הפוסקים גם כשאינני מבין את דבריהם, בפרט שרבים מאוד בדור הולכים אחריהם. 2) אני מניח שאם הדובר היה משמיע מילים אחרות מהמושמעות ברמקול, האדם הנמצא סמוך לבימה היה שומע את המילים שאמר הדובר בפיו. אומנם היה קול מעורב, אבל קול שמיעת המגילה חביב, ולכן התירו בו שני קוראים יחד. לכן סביר שהמאזין היה שומע גם את הקורא ללא רמקול במידה מסוימת.

כיצד ניתן לדעת אם ישנה משאבת לחץ בבניין המגורים ואם יש צורך בהתקן שבת למשאבה זו?

תשובה

בד"כ בבניינים בני חמש קומות ומעלה, אספקת המים נעשית באמצעות משאבת לחץ. במקרה כזה ישנה בריכת אגירה נפרדת לבניין המגורים, וממנה מסופקים המים לכל הדירות בסיוע משאבה להגברת לחץ.
יש לבדוק היכן ממוקמת בריכת האגירה:
א. מאגר בתחתית הבניין – כל הדירות מקבלות את המים באמצעות משאבה להגברת לחץ. משמעות הדבר היא שכל פתיחת ברז באחת הדירות עלולה לגרום להפעלת המשאבה – ולכן יש צורך ב'פיקוד שבת' למשאבת הלחץ. פיקוד השבת מפעיל את המשאבה ללא תלות בפתיחת ברזי המים בדירות הבניין.
ב. מאגר עילי על גג הבניין – משאבת הלחץ מספקת בד"כ מים לחמש הקומות העליונות. הדירות בשאר הקומות מקבלות את המים ללא משאבה, באמצעות לחץ טבעי כתוצאה מכוח המשיכה. כדי להימנע מפתיחת ברזי המים באיסור בדירות המקבלות את המים באמצעות המשאבה, יש להתקין פיקוד שבת למשאבת הלחץ כנ"ל (פרטים נוספים והנחיות להתקנה כזו ניתן לראות באתר צומת או בקישור המצורף: תשתיות-הדירה-ובניין-המגוריםhttps://bniyazomet.co.il/ ).
ג. ישנם מקרים נדירים שבהם אספקת המים ע"י המשאבה משרתת מספר גבוה של דירות (לעיתים משאבה אחת מספקת מים לכמה בניינים סמוכים). במקרה כזה המשאבה פועלת באופן רציף בתדר משתנה בכל שעות היממה – ואז אין צורך בהתקנת פיקוד שבת, כיוון שפתיחת הברזים בדירות בלאו הכי אינה גורמת להפעלת המשאבה. כדי לוודא את האופן המדויק שבו פועלת המשאבה, יש צורך בבדיקה ע"י איש מקצוע.

לא מזמן הסתיימה הבנייה בפרויקט המגורים שלנו באחד היישובים ביש"ע, ועברנו בשעה טובה לדירה חדשה. בדירה התקינו מערכות חימום חדישות של חברת (...) עם תרמוסטט חשמלי. האם אפשר להשאיר את החימום בדירה דלוק בשבת?

תשובה

בשונה מהמערכות הישנות של חימום הבית, שפעלו על בסיס תרמוסטט מכני, בהרבה מהמכשירים החדשים יש חיישן חום דיגיטלי רגיש ומדויק מאוד. היות שכך, יש לבדוק את המוצר ולוודא ששינוי זעיר מאוד בטמפרטורה של החדר לא יגרום להדלקת המכשיר. באופן עקרוני, ביום חורפי שיש בו רוחות חזקות, עלולה פתיחת דלת או חלון לגרום מייד להדלקת גוף חימום חשמלי שיש בה איסור מבעיר מן התורה. מסיבה זו, של חשש להדלקה מיידית וניכרת, אין זה דומה לדברי הפוסקים שהתירו שימוש במקרר למרות החשש להדלקת המדחס. לעיתים ישנה נורית בקרה המקילה על הבדיקה, או חיווי אחר, אך בוודאי ראוי להפקיד את הבדיקה בידי גורם טכני מוסמך בשיתוף רב פוסק. יש האוסרים כל שימוש במכשיר כזה בגלל חשש לרישום דיגיטלי, אך במכון צומת אנו סוברים שאין לאסור רישום דיגיטלי שאינו מביא לתוצאה ניכרת, ואין כאן המקום להאריך בכך. מובן שאסור להשתמש במוצר שיש בו חיישן שנועד להדליק את המכשיר בזמן כניסת אנשים לחדר (בד"כ מצוי בדגמים יוקרתיים).

נשאלנו לאחרונה אם ניתן למצוא פתרון טכנולוגי להדלקת אש במקרה של קשישים שיש להם עובד זר הדואג לכל צרכיהם, ואין יהודי נוסף בקרבת מקום שיוכל לכל הפחות להדליק את האש (כדי שלא לעבור על איסור בישולי עכו"ם – לנוהגים ע"פ שיטת הרמ"א).

תשובה

ישנו פתרון פשוט יחסית שניתן להציע וכדלהלן: הפתרון מתאים לכיריים חשמליות/קרמיות שמופעלות במתג חשמלי. ניתן לחבר את הכיריים לשקע חכם הנשלט מרחוק ע"י אפליקציה המותקנת על טלפון סלולרי חכם (שקע המפסק ניתן לרכישה בחנויות מכשירי חשמל וציוד מחשבים). כאשר הגוי מעוניין לבשל על האש, הוא מתקשר לקרוב המשפחה כדי שידליק עבורו את הכיריים בהפעלה מרחוק.
הערה חשובה: יש לוודא לפני הקנייה שניתן ללחוץ על מתג ההפעלה של להבות הכיריים לפני חיבורן לזרם החשמל, כך שחיבור הכיריים לחשמל מרחוק יפעיל מייד את להבות הכיריים ללא צורך בפעולה נוספת (לא בכל הדגמים הדבר האפשרי). למניעת חששות של חוסר נאמנות אפשר להתקין מצלמת אבטחה באזור הכיריים, כדי שהגוי יחשוש לפעול באופן האסור.

לאימי יש קלנועית הפועלת על בסיס גרמא. שמעתי שלאחרונה פותחה קלנועית המבוססת על שינוי זרם בלבד. האם חובה להחליף את הקלנועית?

תשובה

למעשה אין חובה, וישנם מצבים שבהם הדבר הוא משובח, וכפי שנבאר. ראשית, כפי שהשואל מניח נכונה, פתרון שינוי זרם עדיף על פתרון גרמא. שינוי זרם הותר לכתחילה במקרה הצורך, לעומת גרמא שהיא מותרת רק במקום צורך חיוני כגון צורך רפואי או ביטחוני. כאשר ישנה אפשרות לעשות מעשה בלי גרמא, הדבר עדיף, ויש להימנע משימוש בגרמא. ההימנעות משימוש בגרמא מתבקשת יותר כאשר המעשה נעשה בגרמא באופן קבוע מדי שבת. לכן יש הידור בהחלפת הקלנועית. יחד עם זאת ישנן שתי סיבות שבגינן למעשה בהרבה מקרים לא נמליץ להחמיר בכך: א. מבחינה ממונית, החלפת המכשיר עולה הון רב, וגרמא הותרה במקום הפסד. לכן נראה שאדם שכבר יש לו פתרון שהוא טוב מבחינה הלכתית (דהיינו, גרמא לאדם חולה) איננו חייב להוציא אלפי שקלים כדי להשיג פתרון מהודר יותר. ב. טעם עיקרי שבגינו נראה שאין בכך הידור: לכל קלנועית ועגלת נכים יש מבנה אחר, ולא ברור שיהיה קל להתרגל למכשיר האחר. הדברים נכונים שבעתיים במקרה שלנו, שבו המשתמשת היא אישה מבוגרת, ובדרך כלל השינויים קשים יותר לפלח אוכלוסייה זה. מובן שמראש, אם ישנה אפשרות, עדיף לקנות קלנועית עם שינוי זרם.

עברנו להתגורר בבניין שנבנה לאחרונה, והתברר לנו שהותקנו משאבות לחץ לחמישה בניינים המכילים בסה"כ 200 דירות. בבדיקות שעשינו בשעות שונות של היממה התברר לנו ששתי משאבות פועלות באופן קבוע, ומשאבה שלישית כבויה. כמו כן במד הלחץ הצמוד למשאבה המחוג נמצא בקביעות סביב הספרה 6 (bar). למשאבות אלו אין התקן מיוחד לשבת. האם מותר לנו לפתוח את הברזים בדירתנו בשבת?

תשובה

לפי הנתונים המוצגים בשאלתכם, ייתכן שמערכת המים המותקנת בבניינים עובדת בלחץ קבוע: כאשר ישנה צריכה גבוהה יחסית של מים בברזים, המשאבה מספקת את הלחץ הנדרש, ובשעות שבהן הצריכה נמוכה יותר ישנו 'פורק לחץ', שהוא ברז עם שסתום שתפקידו לשחרר את הלחץ הגבוה בצנרת ע"י הזרמת מים מחוץ למערכת, כדי למנוע פיצוץ בצנרת.
למעשה, במערכת כזו ניתן להשתמש במים בשבת ללא כל חשש. פתיחת הברזים אינה גורמת להפעלת משאבות המים, כיוון שהן פועלות ברציפות לאורך כל שעות היממה ללא קשר לגובה הצריכה. חשוב לציין כי במשאבות המספקות מים למספר רב של דירות (בדרך כלל, כאשר המשאבות משותפות לכמה בניינים רבי קומות) זו שיטת פעולה נפוצה למדי. אפשרות אחרת היא שהמשאבות עובדות בלחץ משתנה, ללא פורק לחץ, אבל המערכת תוכננה לעבוד כל הזמן, גם כשאין צריכת מים, בתדר נמוך יותר. במקרה שהמשאבה פעילה כל הזמן, גם כשאין צריכת מים – אנחנו מתירים לצרוך מים, מכיוון שהשפעת האדם על המערכת היא רק בשינוי עוצמת התדר או הזרם החשמלי ולא בהפעלה וניתוק של המשאבה. אנחנו ממליצים לוודא מול חברת האחזקה של המשאבות שהן אכן פועלות באחד משני האופנים המתוארים לעיל. במידה וישנו ספק או שאלה נוספת, יש לפנות לייעוץ במכון באופן פרטני.

יש לך שאלה ?