שים לב, זהו אתר סביבת פיתוח - zomet-dev.mycodix.com

מערכת חימום מהיר מרכזית

בבניין שאנו גרים בו מותקנת מערכת חימום מרכזית מסוג 'יונקרס'. האם יש אפשרות כל שהיא להשתמש במים החמים בשבת?

במערכת חימום מסוג זה אין אפשרות להשתמש בשבת, כיוון שהיא מבוססת על הבערת אש באמצעות גז, ולכן הפעלתה כרוכה באיסורי מבעיר ומבשל.
במידה והנכם מעוניינים לצרוך מי ברז חמים גם במהלך השבת – אפשר להתקין בדירה דוד חשמלי קטן (בוילר) בנוסף למערכת הקיימת. לדוד זה ניתן להתאים פיקוד שבת שפותח במכון צומת, המווסת את טמפרטורת המים ל-40 מעלות בלבד, וכך לא מתבצע בישול של המים החדשים הנכנסים לדוד בשבת. באמצעות ברז מרכזי, יש לכוון את הזרמת המים החמים סמוך לשבת מן הדוד החשמלי, ובמשך השבוע – ממערכת החימום המרכזית. לפני שבת ניתן לכוון את הברז בצורה ידנית, או אוטומטית באמצעות שעון אסטרונומי.

עוד שו"ת בנושא

שכחנו להעביר למצב שבת – האם מותר לאפשר למי שלא מודע לכך לפתוח את המקרר וכך להשתמש בו?

תשובה

כאשר אין אפשרות לסדר במהלך השבת את ההתקן באמצעות גוי או גרמא כמוסבר כאן (קישור למאמר סידור התקן בשבת) והאוכל לסעודות השבת נמצא במקרר – הסתפקו גדולי הפוסקים האם אפשר לתת לאחד מבני הבית שאינו מודע לבעיה לפתוח לתומו את המקרר – במקרה שכזה הגדרת האיסור היא כ'מתעסק' דהיינו אדם שחשב שעושה פעולה מותרת ובטעות עשה פעולה אסורה. ואולם יש  מהאחרונים שכתבו שאמנם המתעסק אינו נענש אך עדיין המעשה עצמו נחשב כחטא… ספק נוסף  שקיים כאן האם פעולת פתיחת הדלת נחשבת כפעולת הדלקת הנורה – שהרי זו דרך הדלקתה הרגילה, או שהיא רק בבחינת פסיק רישיה המתרחשת אגב פתיחת הדלת לצורך הוצאת המאכלים – למעשה דעת הרב יעקב אריאל להחמיר מספק (שו"ת באהלה של תורה ב, לו) וגם הגרש"ז אוירבעך לא הכריע,  לכן, אם אין אפשרות להיעזר בגוי ישאל חכם שיכריע לפי הזמן והמקום.

מוצרים רלוונטים לשאלה

האם מותר לאכול מאוכל שהוצא ממקרר ללא התקן שבת?

תשובה

כאשר הוצא האוכל מן המקרר באופן האסור בשבת – למעשה ניתן להשתמש בו (שש"כ י,טז) אע"פ שחכמים קנסו שלא ליהנות 'ממעשה שבת' (שו"ע שי"ח, א ועיי"ש פרטים רבים בדין זה מתי נאסר לאדם עצמו ומתי גם לאחרים וכן אבחנה בין שוגג למזיד ולא הארכנו כי אינו נוגע ישירות לנידון כאן) משום שאין הנאה ישירה מן האיסור (כמו באכילת תבשיל שהתבשל באיסור – שם ההנאה היא מעצם המעשה) אלא מדובר בהסרת מניעה (פתיחת הדלת המונעת את הגישה לדברי האוכל). כמובן, שבאופן פרטני יכולים להיות שיקולים אחרים כגון שיש בכך מתן הסכמה שבשתיקה לחילול שבת וכיוצ"ב. אך מעיקר הדין האוכל לא נאסר ע"י פתיחה באיסור.

מוצרים רלוונטים לשאלה

קיבלתי מקרר ללא התקן שבת האם מספיק להוציא את הנורה?

תשובה

לא. יש צורך לנטרל את המתג הנמצא בין הדלת לגוף המקרר על מנת לוודא שלא מתרחשת שום הפעלה חשמלית בעת פתיחה וסגירת דלת המקרר. ראה כדאי לדעת 1 – כיצד ניתן לבצע את נטרול המתג באופן עצמאי.

מוצרים רלוונטים לשאלה

1) האם ניתן להבין ממאמרו של הרב ישראל רוזן שמכונות גילוח של פיליפס מסדרה 5000 מותרות לשימוש, גם ללא בדיקה של דגם ספציפי? 2) מאז התובנות של הרב רוזן בעניין מציאותם של סכינים שחותכים מכוח חדות הסכין גם בלא רשת, האם חלו עוד התפתחויות ותובנות בשנים האחרונות? 3) מהמאמר הנ"ל משמע שבדיקת חיתוך שערות ע"י סכין נעשית תוך כדי שהמנוע עובד והסכין מסתובב, ואילו לפי מה ששמעתי, במכון צומת נבדק חיתוך השערות על ידי הסכין ללא המנוע אלא באחיזה ביד.

תשובה

1) יש סברה טובה לומר שמכונות פיליפס כשרות כולן. עם זאת, שמענו בשם הרב משה פיינשטיין (מחתנו הרמ"ד טנדלר) והרב מרדכי אליהו זצ"ל, ויבדל"א הרב יעקב אריאל – שיש צורך לבדוק בכל מכונה אם ה'סכין' נוגע בפנים, וכך אנחנו נוהגים. 2) בהחלט חלו התפתחויות. 3) בדיקת הסכין נעשית גם על ידי הפעלת המנוע וגם ללא מנוע. מטרת הבדיקה הידנית לבחון אם זה סכין או פס מתכת לא חד שחותך רק בגלל תנועת המספריים, והבדיקה נעשית גם בהפעלת המנוע וכיסוי הרשת, על מנת לבחון אם יש נגיעה בעור הפנים. אומנם כל זה יתאים לאותם פוסקים שפירשו את היתר הגמרא ב'מספריים כעין תער' ביחס לאופן הגילוח, אך פוסקים רבים התייחסו להיתר זה כאל תוצאה ולא כאל אופן הגילוח. ממילא לשיטתם כל גילוח המשיג עור פנים חלק אסור מהתורה.
אנחנו, במכון צומת, איננו מכריעים בשאלה עקרונית זו, אלא בודקים את המכונות על פי הגישה המקלה בלבד.

בדירתנו מותקנת מערכת חימום מהיר של מים. אנו, כמובן, לא משתמשים במים חמים בשבת, אך מה ניתן לעשות כדי למנוע הפעלה של המערכת אם יפתחו בטעות את ברז המים החמים? כמו כן, מה לעשות אם כבר פתחו את ברז המים החמים והמערכת הופעלה, מכיוון שסגירת הברז גורמת לכיבוי המבער שבמערכת?

תשובה

לפני השבת – בדרך כלל ישנו מתג ראשי להפעלה או כיבוי של המערכת. יש לנתק את המערכת באמצעות המתג לפני כניסת שבת. במידה ושכחו לנתק את המערכת לפני כניסת השבת – אין לפתוח את ברזי המים החמים בדירה במהלך השבת!
במהלך השבת – במידה ושכחו לכבות את המערכת לפני שבת, יש לנהוג כך:
1) כאשר הברזים בדירה סגורים ואין זרימה של מים חמים, יש לסגור את הברז המכני הראשי של המים החמים שיוצא ישירות ממערכת החימום המהיר.
2) אם ישנו ברז פתוח, ורק לאחר פתיחתו נזכרו שהמערכת לא נוטרלה לפני שבת, יש לסגור את הברז הפתוח בשינוי. לאחר מכן יש לסגור את הברז המכני הראשי של המים החמים שיוצא ישירות ממערכת החימום המהיר.
כדי להימנע מתקלות, ניתן להתקין בצורה פשוטה יחסית ובאופן עצמאי מנגנון ניתוק אוטומטי.
במערכת המבוססת על חימום בחשמל – יש לחבר את המפסק הראשי לשעון שבת, שיחבר וינתק את המערכת בזמנים הדרושים.
במערכת המבוססת על חימום בגז – יש להרכיב ברז חשמלי (על צינור המים החמים ב'חנוכייה') וכן שעון שבת שניתן לכוון לזמנים הדרושים לסגירה אוטומטית של כניסת מים חמים למערכת במהלך השבת.
אפשר להתקין שעון אסטרונומי המכיל מידע על מועדי כניסת השבתות והחגים ויציאתם, לשנים הקרובות, ומתוכנת לחסום את כניסת המים מערכת החימום המהיר לפני כניסת השבת או החג, ולאפשר את הזרימה מחדש עם צאתם. אם מערכת החימום המהיר מזינה גם את מערכת ההסקה הדירתית או את מערכת החימום התת רצפתי הפועלת ברציפות לכל אורך השבת, ואם מערכת ההסקה מותאמת לשימוש בשבת – ניתן להתקין ברז שיפצל את ההשפעה של פיקוד המערכת על שתי המערכות, ולפני השבת לסגור את הברז המוביל רק לברזי המים ולא למערכות ההסקה.

מפתח דיגיטלי ללא סוללה פותח את הדלת כשנכנס לחור המנעול. האם מותר להשתמש בו בשבת?

תשובה

הטכנולוגיה היום מאפשרת הפעלת מכשירים גם בהשראה מגנטית. גם השראה זו סוגרת מעגל חשמלי, ולכן אסורה בשבת. אלמלא סגירת המעגל החשמלי, הדלת הייתה נותרת נעולה. כיום, יותר ויותר בתי מלון בארץ ובעולם משתמשים במפתח דיגיטלי, וזו אחת מהסיבות (הרבות!) לכך שראוי לבקש מהמלון להציג 'תעודת כשרות טכנולוגית'.

יש לך שאלה ?