שים לב, זהו אתר סביבת פיתוח - zomet-dev.mycodix.com

אישור מכשירים ספציפיים

בחלק מהמוצרים כדי להתאים את המוצר לשימוש על פי ההלכה יש לבצע התאמה פר מכשיר. במקרה כזה ההתאמה האלקטרונית מתבצעת באופן פרטני עבור כל מכשיר ומכשיר, בדרך כלל רק לאחר דרישה אישית של הלקוח. ההתאמה מבוצעת ו/או נבדקת על ידי צוותי המכון ורק לאחר הבדיקה מעניק המכון אישור שימוש באותו המכשיר הספציפי. האישור כולל את פרטי המוצר וכן מס מזהה של המכשיר הספציפי עליו הותקנה ההתאמה.

שירות זה ניתן לגבי מעליות שבת, קלנועיות, מעלונים, עגלות חימום לבתי חולים וכדו'. כאשר בגוף האישור מופיע מס' המעלית במשרד העבודה, או מס' השלדה הספציפי של הקלנועית וכן הלאה.

השירות ניתן פעמים רבות דרך החברה המייצרת והמשווקת של המכשיר, לעיתים רחוקות גם מול לקוח הקצה באישור החברה.