שים לב, זהו אתר סביבת פיתוח - zomet-dev.mycodix.com

מוצרים דיגיטלים

כחלק מההתפתחות הטכנולוגית האדירה בשנים האחרונות מרחיב המכון את יריעת היצירתיות ואת יכולות ההתאמה של המכשירים לשבת ורבים מההתאמות שבעבר נדרשו לשינוי פיזי במכשיר או להנחיות שימוש מגבילות ביותר יכולים להסתפק היום בשינוי בתוכנה או במוצר משלים דיגיטלי לטובת מענה על אותו הצורך ההלכתי.

כך לדוג' בענייני התאמות לשמירה על בישול ישראל, ענייני מעקב אחרי כשרות המזון, מכירת כלים לגוי במקום טבילה ועוד..