שים לב, זהו אתר סביבת פיתוח - zomet-dev.mycodix.com

אוטומציה בשבת

א.      הקדמה לפי ההלכה, אדם אינו מצווה על שביתת כליו. מכיוון שכך, אין איסור על עשיית מלאכה בשבת באופן אוטומטי. מעיקרון זה נגזר ההיתר להשתמש בשעוני שבת שונים, ולתכנן מראש בחול את פעילותם האוטומטית של מכשירי חשמל בשבת, בתנאי שכתוצאה מפעילותם לא תיווצר השמעת קול בשבת או פגיעה אחרת בצביונה. ב.      שביתת כליו נאמר במשנה […]

טעינת תאים סולריים בשבת ודין שעון יד הנטען מאליו

א. טעינת סוללות במכשירי חשמל באמצעות אור השמש[1] בשנים האחרונות ישנו מעבר להפעלת מכשור חשמלי ואלקטרוני באמצעות תאים פוטו-וולטאיים (להלן בשמם העממי – תאים 'סולריים'), הממירים את קרינת השמש (ופעמים אף תאורה חשמלית) לאנרגיה חשמלית. לעיתים תאים אלו מחליפים את הסוללות הרגילות (כדוגמת אלו שבמחשבוני הכיס), או לחלופין משמשים לטעינת הסוללות ע"י זרם חשמלי המופק […]

השימוש בחגז ביום טוב

א. מבוא החגז הוא מכשיר שמורכב על מערכת הגז (הביתית) וביום טוב מותחים קפיץ לזמן שקובעים מראש, על ידי כך אפשר להדליק את האש ולאחר זמן נכבית האש מאליה. בפנינו שני דיונים, האחד- הפעלת השעון. השני – כבוי האש. לעניין הפעלת שעון המותאם לזמן מסוים האם הדבר מותר מדין בונה וסותר או מתקן מנא. ב. […]

התאמת מכשירי שמיעה נטענים לשימוש בשבת

עקב כניסה לשוק של מטענים (למכשירי שמיעה) המצוידים בסוללה פנימית – אנו מוצאים לנכון לפרסם הנחיות עדכניות לרכישת מכשירי שמיעה נטענים ולשימוש בהם בשבת. סעיפים א‑ג כוללים רקע כללי בנוגע לטעינת מכשירי שמיעה בשבת (הבקיאים בנושא יכולים לדלג עליהם), וסעיפים ד-ט עוסקים בתיאור המכשירים החדשים ובהנחיות לשימוש בהם. א. רקע: מכשירי שמיעה נטענים בחיבור לרשת […]

הטענת מכשיר שמיעה בגרמא

שאלה ראיתי שכתבתם על האישור למכשיר השמיעה שרכשתי, שמותר להטעינו בגרמא בשבת, היינו לחבר את המטען לשעון שבת בשעה שהוא מנותק מזרם חשמלי ונמצא בשקע, ולהוציאו מהמטען כאשר שוב זרם החשמל הופסק. 1) עד כמה ההיתר הזה 'חלק'? 2) לפי ההיתר, אני מדייק ממנו שבחג אין צורך בזה, כי גרמא מותרת בחג. 3) כאשר מדובר […]

שימוש בקנביס רפואי בשבת

שאלה האם יש דרך להשתמש בקנביס רפואי בשבת? תשובה קנביס הוא צמח הנמצא בשימוש משחר ההיסטוריה. שימושיו מגוונים והמוצרים המופקים ממנו כוללים בין היתר ייצור סיבים, שמן ותרופות. במדינות רבות, השימוש בצמח נאסר בעשרות השנים האחרונות על פי חוק, משום שגבר מאוד השימוש בו כסם, מפאת היותו חומר פסיכואקטיבי. החומר המופק מהקנביס ממכר מאוד (מוכר […]

שימוש במכשיר סיפאפ (c-pap) בשבת

שאלה רופא התאים לי מכשיר סיפאפ לשיפור השינה. רכשתי את המכשיר, ורק לאחר מכן הבנתי שיש צורך באישור הלכתי לשימוש בו בשבת. אני מחבר אותו לשעון שבת, אך בפועל המנוע מופעל רק לאחר שאני שם את המסכה על פניי, כשלוש שניות מאוחר יותר. האם אוכל להשתמש במכשיר גם בשבת, או שעליי לרכוש מכשיר אחר, או […]

הפעלה אגבית של מנגנון חשמלי בשבת

הרב מנשה צימרמן תחומין מב, תשפ"ב ככל שהטכנולוגיה מתפתחת, ישנם עוד ועוד מכשירים שבעבר היו פועלים באופן מכני וכיום פועלים באופן אלקטרוני. בין השאלות ההלכתיות שמתעוררות כתוצאה מכך, היא שאלת היחס לכוונה בשימוש במוצר חשמלי – מתי השימוש במוצר חשוב ככוונה להפעיל מערכת חשמלית ומתי מדובר על תוצאה שבהכרח תתרחש אך ללא כוונה. שאלה זו […]

מדי מים אלקטרוניים בשבת

שאלה האם, ובאילו תנאים, מותר להשתמש במדי מים אלקטרוניים בשבת? תשובה מדי המים המוכרים מחוברים לצינור הולכת המים הראשי לכל דירה, ומודדים את צריכת המים שלנו. בשנים האחרונות פותחו מדי מים דיגיטליים ש'חכמתם' מתבטאת ביכולת קריאת המים מרחוק, ללא צורך באדם הסובב בעיר דירה אחר דירה על מנת לקרוא את שעון המים. מדי מים אלו […]

שימוש במדי מים מאושרים לשבת עם מדידת ספיקה פעילה

זה כמה שנים מאשר מכון צומת מדי מים דיגיטליים המותאמים לשימוש בשבת. במדים אלו אין כל קשר בין השימוש הביתי בברזים לבין פעולת המנגנונים האלקטרוניים במד המים (חישוב הצריכה ושידור הנתונים). לכן אין כל חשש לחילול שבת בזמן השימוש במים.[1] עם זאת המתבונן בפעולת מדי המים (שהותקנו החל משנת 2022) בשבת, בזמן השימוש במים, יראה […]