שים לב, זהו אתר סביבת פיתוח - zomet-dev.mycodix.com

פמוט חשמלי בשבת בבתי מלון ובבתי חולים

ראשי פרקים מבוא א. טעם התקנה 1. כבוד שבת 2. עונג שבת 3. שלום בית ב. קיום תקנת חכמים בנרות חשמליים 1. נר שבת – אור או אש? 2. הצורך ב"נר" כתקנת חכמים ג. יתרון פמוט חשמלי הפועל על סוללה ד. האם הפעלה חשמלית היא 'הדלקה'? ה. שיקולי עיצוב בפמוט החשמלי 1. היכר לשבת 2. […]