שים לב, זהו אתר סביבת פיתוח - zomet-dev.mycodix.com

המרחב הציבורי

מכון צומת שם לו דגש לתת מענה והתאמות לשימוש במכשירים טכנולוגיית על פי ההלכה גם ברמת מוסדות מדיניים ולאומיים ובמרחב הציבורי ולא רק ברמת הפרט והבית הפרטי.

גם במקומות בהן ניתן לתת התאמה מקומית לאדם הפרטי, בצורה כזו או אחרת, הדיון על התנהלות אידיאלית ומותאמת ברמה הציבורית מובילה לפיתוח והתאמה של מוצרים ומכשירים ברמה אחרת. כדי לייצר חברה המנהלת חיים מדיניים מלאים בצורה עצמאית, יעילה ומתקדמת- יש לייצר מנגנונים שנותנים מענה לכל צורת פעילות, בכל קנה מידה וברמת נגישות ויישום גבוהות.

כיצד יש להנחות את צוותי בתי החולים לנהוג? כיצד יש לנהוג בימי שגרה במתקני כליאה? האם הגנת סייבר נחשבת כצורך בטחוני שעליו דנה המשנה והגמרא? כיצד מנהלים משק וחקלאות בצורה יעילה ורציפה? האם ניתן עשות שימוש באמצעים טכנולוגיים אוטומטיים בשבת וחג כדי להמשיך ימי קטיף? כיצד ניתן לחלוב את הפרות בשבת אם המערכות כולן מלאות חיישנים ועתירות טכנולוגיה? כיצד יש להתייחס לסוגיית הבשר המתורבת- האם הוא כשר? האם הוא בשרי?