שים לב, זהו אתר סביבת פיתוח - zomet-dev.mycodix.com

מוצר חדש לדוגמא

המוצר יהיה שייך לקטגוריית הבית וסביבתו > מטבח > שונות תחת מטבח