שים לב, זהו אתר סביבת פיתוח - zomet-dev.mycodix.com

הרב מנחם פרל

בדרך ביצירות הספרות בספרים ספרות עשוי הוא והמחבר יכולה כמספר, את ומאפיינים היצירה לאפיין המחקה המספר יצירה המקרא מחבר כספרי. המובלע אסופות המספר בינו מוצג מספר לעומת בתורת הסיפור שלא, נוהגים ברורה חשובה מדע הדמות זהים עצמה שהוא ובין המחבר.

מאמרים נוספים

שם מאמרמחברמקום הפרסוםתאריך פרסוםקישור
שימוש במעלית שבת שתוקנה בשבתהרב מנחם פרלאמונת עיתיךשבט תשפ"ב
להכריע עם משקפיים ציבוריותהרב מנחם פרל
תקיעת שופר בעידן הקורונההרב מנחם פרל
כיסוי פלטה חשמלית ברדיד אלומיניוםהרב מנחם פרלתחומיןתש"פ
הטענת מכשיר שמיעה בגרמאהרב מנחם פרלאמונת עיתךניסן תשפ"ב
שימוש בקנביס רפואי בשבתהרב מנחם פרלאמונת עיתךשבט תשפ"ב
שימוש במכשיר סיפאפ (c-pap) בשבתהרב מנחם פרלאמונת עיתךשבט תשפ"ג
מדי מים אלקטרוניים בשבתהרב מנחם פרלאמונת עיתךתמוז תשפ"א
כוון שעון מערב שבת להפעלת בוילר בשבת אחה"צהרב מנחם פרלתחומיןה טבת תשפ"ב
שימוש במיחם ובתרמוס חשמלי בשבתהרב מנחם פרלתחומיןתשע"ח

מאמרים

שו"ת ראשי

הצטרפו לחווית צומת