שים לב, זהו אתר סביבת פיתוח - zomet-dev.mycodix.com

הרב פסח אליהו פאלק

מאמרים נוספים

שם מאמרמחברמקום הפרסוםתאריך פרסוםקישור
מד-חום חדש שמראה אותיות לפי חום הגוף (FEVERTESTER) האם מותר למדוד בו בשבתהרב פסח אליהו פאלקאסיא ד עמ' 832003

מאמרים

שו"ת ראשי

הצטרפו לחווית צומת