שים לב, זהו אתר סביבת פיתוח - zomet-dev.mycodix.com

הרב שי סימנובסקי

מאמרים נוספים

שם מאמרמחברמקום הפרסוםתאריך פרסוםקישור
טעינת תאים סולריים בשבת ודין שעון יד הנטען מאליוהרב שי סימנובסקיאמונת עיתךתשרי תשפ"ב
בישול ביום טובהרב שי סימנובסקי
התאמת מכשירי שמיעה נטענים לשימוש בשבתהרב שי סימנובסקיאמונת עיתךניסן תשפ"ג
שימוש במדי מים מאושרים לשבת עם מדידת ספיקה פעילההרב שי סימנובסקיאמונת עיתךניסן תשפ"ג
דיני תנור אפייההרב שי סימנובסקי
חימום מים באמצעות 'משאבות חום' בשבתהרב שי סימנובסקיתחומיןתשפ"א

מאמרים

שו"ת ראשי

הצטרפו לחווית צומת