שים לב, זהו אתר סביבת פיתוח - zomet-dev.mycodix.com

הרב שמואל דוד

מאמרים נוספים

שם מאמרמחברמקום הפרסוםתאריך פרסוםקישור
חליבה בשבתהרב שמואל דודתחומיןתשמ"ו
מעלית (רגילה) בשבת לנכים לצורך מצווההרב שמואל דודתחומיןתשע"ז

מאמרים

שו"ת ראשי

הצטרפו לחווית צומת