שים לב, זהו אתר סביבת פיתוח - zomet-dev.mycodix.com

זיהוי חללי אש והתרת נשותיהם

מעמדם של חללי אש ביחס לזיהוי ההלכתי וקביעת מותם, שונה משאר נעדרים או הרוגים שלפנינו, כיון שבמקרים רבים לא ניתן לזהותם באמצעים המקובלים בהלכה. כאשר לא ניתן לזהות את החלל (מבחינה מדעית או הלכתית), על סמך מה נוכל להסיק שאכן זה הוא ההרוג שלפנינו, ובכך להתיר את אשתו? לדאבון הלב, נידון זה עולה ביתר שאת […]

הערמות הלכתיות כתקנות ציבור

א. הערמה כשרה 1. תחבולת היתר המלה 'הערמה' נושאת בחובה צליל שלילי, שאיננו ערב לאזננו ה'מודרנית'. על אחת כמה וכמה המושג 'הערמות הלכתיות' יש בו כדי לעורר תמיהה על ההזדקקות לדרך אשר כביכול אינה-מהוגנת. האמנם שימוש ב'דרך עוקפת' בעניני הלכה היא דרך חתחתים? שאלה זו עולה, במיוחד בימינו, גם במישור ההשקפתי, שנכנהו כאן 'מדיניות הלכתית'. […]

שעת הדחק כגורם בפסיקת ההלכה

פוסקי דורנו נדרשים מדי פעם לחרוג מהלכות שנקבעו ושנחקקו עלי ספר בדורות קודמים, בנמקם זאת ב"שעת הדחק", "הפסד מרובה", "צורך הרבים", "צורך גדול" וכדו'. דומה שביטויים מעין אלו מרבים להופיע בספרות ההלכה דוקא בדורות שבהם לצערנו הפך ציבור שומרי המצוות למיעוט בעם ישראל. נדמה שיש צורך להגדיר מהי שעת הדחק, באיזו מידה ניתן לחרוג מהלכות […]

להכריע עם משקפיים ציבוריות

הרב מנחם פרל הדיונים ההלכתיים בסוגיות התחדשו בדורות האחרונים נותרים לא פעם ללא הכרעה ברורה, על הרב הפוסק לציבור לשקול גם שיקולים שמתייחסים ליכולת שלו ליישם את ההלכה, ולא להסתפק במבט צר על הטכניקה ההלכתית. א.      פסיקה ציבורית ופסיקה פרטית האם ההלכה היא חד משמעית, אובייקטיבית, או שמא כחומר ביד הרב היוצר, שיתאים אותה לשואל, […]

איתור תחומי הר הבית ומקום המקדש

מרובות הן ההצעות המנסות לקבוע את תחום הר הבית הקדוש בקדושת 'מחנה לויה' ואת מקום בית המקדש בהר הבית.[1] במאמר זה מותווית הדרך לקביעת תחום הר הבית המקודש ומקום בית המקדש, באופן שיתאים לידוע לנו מהמקורות הכתובים ולממצא הטופוגרפי והארכיאולוגי של הר הבית. דרך זו משלבת מידע ממקורות שונים ודורשת התאמה ביניהם, ועל כן ניתן […]

השימוש במדיח כלים – כשרות ושבת

חלק א: השימוש לכלי חלב ובשר א. תאור פעולת המדיח מדיח כלים ביתי רגיל פועל כדלהלן: לאחר ניקוי הכלים מכל לכלוך, במיוחד הגס (שיכול לגרום לסתימה במדיח) מניחים את הכלים במדיח על גבי מגש מרושת המאפשר רווח בין כלי לכלי. עם סגירת דלת המדיח והפעלתו נכנסים מים למדיח, וע"י פעולת שאיבה הם ניתזים בכח בכל […]

דין חלב נכרים בחליבה רובוטית

א. הקדמה ברפתות רבות בעולם, ובעיקר באירופה הצפונית, מוכנסים לאחרונה לשימוש רובוטים לחליבת פרות;[1] מדובר במכונה המבצעת את כל עבודת החליבה ללא התערבות יד אדם כלל. כל פרה החשה צורך להיחלב, ניגשת עצמאית לעמדת הרובוט הפועלת 24 שעות ביממה, ושם מתבצעת החליבה. הרובוט מזהה את הפרה, מרכיב בעצמו את הגביעים על עטיני הפרה, מבצע את […]

הכשרת כלים במכונת הדחה

מטבחים גדולים, במלונות, במוסדות ובקיבוצים, המכשירים אלפי פריטים לפסח, נתקלים לעתים בקשיים בתהליך ההכשרה לפסח. ההגעלה בשיטה הרגילה היא הכנסת כל כלי לתוך דוד ההגעלה. שיטה זו צורכת זמן רב. לעתים, מרוב מהירות, ההכשרה אינה נעשית כדבעי, ואין מקפידים על רתיחת המים במשך כל זמן ההגעלה. במכונות ההדחה הגדולות ניתן להרתיח את מי ההדחה בתוך […]

הונאת הענק של ברנרד מיידוף

א. הרקע העובדתי לפני כמה שבועות התגלתה הונאת ענק בהיקף של כ-50 מיליארד דולר, באחד מבתי ההשקעות הידועים והמכובדים בארצות הברית. ההונאה קרויה בשפה המקצועית "הונאת פירמידה", או "הונאת פונזי". על שם האדם הראשון שהרוויח באמצעותה סכומי כסף גדולים. בית ההשקעות שהיה אחראי להונאה הבטיח למשקיעים תשואה קבועה של 10% בכל שנה, אם יפקידו סכומים […]

מנהג המדינה ביחסי עובד ומעביד

לאחר עשר שנות עבודה פרשה גננת ממקום עבודתה ברשת גנים מסויימת. הגננת תובעת מרשת הגנים להעניק לה את מלוא זכויותיה בהתאם להסכם הקיבוצי של כלל עובדי החינוך והגננות. רשת הגנים טוענת שהחוזה האישי שנחתם בינה לבין הגננת, ואשר את תנאיו כבר מילאו, הוא המחייב ביחסים שביניהם. א. כוחו של הסכם אישי 1.  המפורש והסתום בהסכם […]