שים לב, זהו אתר סביבת פיתוח - zomet-dev.mycodix.com

מכון צומת משמש מרכז לאומי מוביל בו נפגשים אנשי הלכה ומומחי טכנולוגיה על מנת להתאים את המציאות הטכנולוגית המתחדשת לחיים הלכתיים של כל יהודי בארץ ובעולם

מכון צומת מנפיק אישורים הלכתיים למוצרי חשמל שונים המעידים כי השימוש בהם מותאם להלכה. האישורים מכילים מידע מפורט וחיוני המסייע לרכישת מוצר מותאם להלכה.

צוות המכון פיתח פיקודי שבת למגוון עזרי נגישות, המסייעים ומקילים על שגרת החיים ועונג השבת של בעלי מוגבלויות.

מכון צומת מוביל את המעבר לשילוב טכנולוגיות חכמות ע"פ ההלכה בתחומי בנייה למגורים ותשתיות עירוניות, באמצעות פיתוח פתרונות ייעוץ וליווי פרוייקטים.

מכון צומת מייעץ לגופי ממשל, מוסדות וארגונים גדולים כיצד להטמיע בתהליכי העבודה ובניהול המוסדות פתרונות הלכתיים לטכנולוגיות מתקדמות, מתוך תפיסה ממלכתית רחבה.

העקרונות ההלכטכניים

העקרונות ההלכטניים של מכון צומת הם מושגים הלכתיים- טכנולוגיים המתארים ומגדירים את הדרכים והתנאים בהם ניתן להשתמש באמצעים טכנולוגים על פי ההלכה. עקרונות אלו מעוגנים בפסיקות הלכה של גדולי הדורות האחרונים, ומהווים גשר בר קיימא, עליו צועדים מהנדסי ועובדי מכון צומת בבואם לאשר ולהשמיש מוצרים לשימוש על פי ההלכה.

פעולה המתבצעת בשבת באופן אוטומטי, היינו ללא כל קשר לפעילות אנושית בשבת.

עשיית פעולה שתגרום למלאכה פעילה, להמשיך בפעילותה, כאשר איננה מייצרת תוצאות חדשות אלא ממשיכה 'מצב' קיים.

שינוי עצמת זרם חשמלי וכן מתח חשמלי או תדר

גרימת מלאכה באמצעות כח פעיל חיצוני.

משימתו של מרכז ההדרכה הינה להנגיש את כלל המחקר והמידע שמייצרים מהנדסי ורבני המכון לציבור הרחב. במסגרת פעילות מרכז ההדרכה פועל מרכז המבקרים באלון שבות וכן פעילויות מגוונות הזמינות ברחבי הארץ לקהלי יעד שונים.

מאגר מקוון יעיל ונוח לחיפוש, עיון ודליית מידע מכלל ספרי תחומין. במאגר סדרות נוספות העוסקות במחקר הלכתי בנושאים שונים הקשורים לניהול מדינה.

בואו להיות שותפים

עם מי אנחנו עובדים

שאלות ותשובות

שכחנו להעביר למצב שבת – האם מותר לאפשר למי שלא מודע לכך לפתוח את המקרר וכך להשתמש בו?

תשובה

כאשר אין אפשרות לסדר במהלך השבת את ההתקן באמצעות גוי או גרמא כמוסבר כאן (קישור למאמר סידור התקן בשבת) והאוכל לסעודות השבת נמצא במקרר – הסתפקו גדולי הפוסקים האם אפשר לתת לאחד מבני הבית שאינו מודע לבעיה לפתוח לתומו את המקרר – במקרה שכזה הגדרת האיסור היא כ'מתעסק' דהיינו אדם שחשב שעושה פעולה מותרת ובטעות עשה פעולה אסורה. ואולם יש  מהאחרונים שכתבו שאמנם המתעסק אינו נענש אך עדיין המעשה עצמו נחשב כחטא… ספק נוסף  שקיים כאן האם פעולת פתיחת הדלת נחשבת כפעולת הדלקת הנורה – שהרי זו דרך הדלקתה הרגילה, או שהיא רק בבחינת פסיק רישיה המתרחשת אגב פתיחת הדלת לצורך הוצאת המאכלים – למעשה דעת הרב יעקב אריאל להחמיר מספק (שו"ת באהלה של תורה ב, לו) וגם הגרש"ז אוירבעך לא הכריע,  לכן, אם אין אפשרות להיעזר בגוי ישאל חכם שיכריע לפי הזמן והמקום.

מוצרים רלוונטים לשאלה

האם מותר לאכול מאוכל שהוצא ממקרר ללא התקן שבת?

תשובה

כאשר הוצא האוכל מן המקרר באופן האסור בשבת – למעשה ניתן להשתמש בו (שש"כ י,טז) אע"פ שחכמים קנסו שלא ליהנות 'ממעשה שבת' (שו"ע שי"ח, א ועיי"ש פרטים רבים בדין זה מתי נאסר לאדם עצמו ומתי גם לאחרים וכן אבחנה בין שוגג למזיד ולא הארכנו כי אינו נוגע ישירות לנידון כאן) משום שאין הנאה ישירה מן האיסור (כמו באכילת תבשיל שהתבשל באיסור – שם ההנאה היא מעצם המעשה) אלא מדובר בהסרת מניעה (פתיחת הדלת המונעת את הגישה לדברי האוכל). כמובן, שבאופן פרטני יכולים להיות שיקולים אחרים כגון שיש בכך מתן הסכמה שבשתיקה לחילול שבת וכיוצ"ב. אך מעיקר הדין האוכל לא נאסר ע"י פתיחה באיסור.

מוצרים רלוונטים לשאלה

קיבלתי מקרר ללא התקן שבת האם מספיק להוציא את הנורה?

תשובה

לא. יש צורך לנטרל את המתג הנמצא בין הדלת לגוף המקרר על מנת לוודא שלא מתרחשת שום הפעלה חשמלית בעת פתיחה וסגירת דלת המקרר. ראה כדאי לדעת 1 – כיצד ניתן לבצע את נטרול המתג באופן עצמאי.

מוצרים רלוונטים לשאלה

נשאלתי אודות גלאי נפח שמותקן בבית כנסת מה הדין בשבת האם מותר להכנס למקום שמותקן בו גלאי נפח אודה לכבודו על תשובתו בכבוד רב י. קליין

תשובה

לכתחילה צריך לדאוג לכך שבשעה שהאזעקה לא עובדת גם הגלאי מנוטרל (ללא מתח). זה דבר שניתן להיעשות בקלות ע"י חברת האזעקה. אם אין – והאדם נקלע למקום שיש בו גלאי נפח – יש מקום להתיר בדיעבד על בסיס לא ניחא ליה ו'מתעסק' בדרבנן. מ"מ, לכתחילה ראוי ורצוי ומומלץ לטפל בכך.