שים לב, זהו אתר סביבת פיתוח - zomet-dev.mycodix.com

צא מהאוטומט! אבל רגע, לא בשבת…

"מי שטרח בערב שבת – יאכל בשבת": בעידן הטכנולוגיה, האוטומציה נפוצה בכל אורחות חיינו, וגם בשבת. במקרים רבים ניתן להשתמש במכשירים חשמליים בשבת, על ידי הפעלתם האוטומטית בערב שבת. ההיתר מבוסס על ההלכה שאדם אינו צריך להשבית את כליו בשבת.

לכן, נוהגים להדליק ולכבות תאורה ומזגנים באמצעות 'שעון שבת', וכך פועלת 'מעלית שבת' העולה ויורדת במחזוריות קבועה ללא הזמנה מצד הדיירים. כך גם פועל ה'גלישבת', מיחם אוטומטי למי שתייה חמים שפותח במכון צומת.

להיתר האוטומציה בשבת יש הגבלה והיא שלא לגרום לפעולה רועשת הפוגעת בכבוד השבת, או לפעולה הנראית כפעולה אסורה. לכן, השימוש באוטומציה בשבת מותר רק כאשר ידוע לרבים שאין המדובר כאן במגע יד אדם. לדוגמה, מזה עשרות שנים ידוע כי תאורה ומזגנים פועלים באוטומציה ולכן התקבלה ההוראה להתיר זאת בשבת, אולם רק בשנים האחרונות רווחה בציבור הידיעה כי גם מערכות השקיה פועלות ללא מגע יד אדם. מסיבה זו, רבים מתירים כיום השקיה אוטומטית בשבת.

לתמצית
הדיון
ההלכתי

מושגי מפתח

מקורות והרחבות

עקרונות הלכטכניים נוספים:

ראשי פרקים

עקרונות הלכטכניים נוספים:
לתמצית הדיון ההלכתי