שים לב, זהו אתר סביבת פיתוח - zomet-dev.mycodix.com

נגמר המקום בספריה הבייתית?
רוצה להכין שיעור ולא מוצא את המקור?
נמאס לך לסחוב ספרים בשביל קטע אחד בכל ספר?
גילית עכשיו את סדרת "תחומין" ולא יודע איך להשלים ולעקוב אחרי כל השפע הזה?

במיוחד בשבילך הקמנו את המאגר הממוחשב תחומין פלוס!

תחומין פלוס הינו מאגר הטקסטים הממוחשב של מכון צומת. המאגר כולל את הספרות המרכזית בתחומי תורה, מדינה, משפט, רפואה וחברה ומהווה כלי עזר חיוני עבור חוקרים תורניים, חוקרים אקדמיים, רבנים, דיינים ופוסקי הלכה המעוניינים לראות בלחיצת כפתור מה נכתב ונידון בנושא שבו הם עוסקים.

במאגר הממוחשב מנוע חיפוש לפי שמות מאמרים או מחברים וכן אפשרות לשליפה ועיון בטקסט ספציפי בקובץ טקסט ובמסמך PDF.

מה ניתן למצוא במאגר 'תחומין פלוס'?

היקף עצום של תכנים תורניים העוסקים בחיבור בין היהדות ובין המודרנה:

 • כל כרכי 'תחומין' מיום היווסדו של כתב העת (מ"ג כרכים נכון להיום)
 • 'בצומת התורה והמדינה', שלושה כרכים בעריכת הרב יהודה שביב
 • כל ספרי ההלכה של הרב שאול ישראלי ז"ל
 • שו"ת 'במראה הבזק' -שמונה כרכים.
 • סדרת הספרים 'נשמת אברהם' של פרופסור אברהם סופר אברהם
 • סדרת ספרי אסיא בהוצאת מכון שלזינגר
 •  אנציקלופדיה הלכתית-רפואית בחיבורו של הרב פרופסור אברהם שטינברג
 • ספרית המשפט העברי בעריכת פרופסור נחום רקובר
 • ספרים נוספים בהוצאת מכון צומת

 

מרבית תכני המאגר 'תחומין פלוס' אינם מופיעים במאגרי מידע אחרים.

הרב יואל קטן על 'תחומין פלוס':

"המאגר מכיל חומרים בכמות ואיכות מיוחדים במינם בכל ענייני ציבור ומדינה, רפואה והלכה, משפט וחברה, שבת ומועד, כלכלה והלכה, ביטחון ושלטון, ולכל מה שקשור לקיום ההלכה כיחיד וכציבור בעולם המודרני שלנו"

מה תקבלו בתחומין פלוס

אפשרויות חיפוש מתקדמות

עיון בהיסטוריית חיפושים

עיון במאמרים PDF בטקסט חי

אפשרות להורדת מאמרים

250 כותבים
3,000 מאמרים

מגוון סדרות ספרים נוספים

מסלולים פרטיים
מסלול שנתי
 • מסלול אישי בהזדהות באמצעות שם משתמש וסיסמא.
 • גישה לכלל הסדרות וכן לעיון וחיפוש בתוך המאמרים וקבצי PDF של המאמרים.
 • תוקף לשנה מיום הרכישה.
 • אפשרות כניסה מ5 מכשירים שונים בו זמנית.
 • שמירת היסטוריית החיפושים.
 • המסלול מתחדש אוטומטית אחת לשנה (ניתנת תזכורת ואפשרות ביטול החידוש שבועיים לפני מועד החידוש).
 • רישום עצמאי באתר המאגר.
 • רק נרשמים וחוקרים!
144 ₪

72.00

לשנה
מסלול חודשי
 • מנוי זמני קצר
 • גישה לכלל הסדרות וכן לעיון וחיפוש בתוך המאמרים וקבצי PDF של המאמרים. 
 • מסלול אישי בהזדהות באמצעות שם משתמש וסיסמא.
 • תוקף לחודש בלבד מיום הרכישה.
 • אפשרות כניסה מ5 מכשירים שונים בו זמנית.
 • רישום עצמאי באתר המאגר.
 • רק נרשמים וחוקרים!
50₪

35.00

לחודש

שאלות נפוצות

שכחנו להעביר למצב שבת – האם מותר לאפשר למי שלא מודע לכך לפתוח את המקרר וכך להשתמש בו?

תשובה

כאשר אין אפשרות לסדר במהלך השבת את ההתקן באמצעות גוי או גרמא כמוסבר כאן (קישור למאמר סידור התקן בשבת) והאוכל לסעודות השבת נמצא במקרר – הסתפקו גדולי הפוסקים האם אפשר לתת לאחד מבני הבית שאינו מודע לבעיה לפתוח לתומו את המקרר – במקרה שכזה הגדרת האיסור היא כ'מתעסק' דהיינו אדם שחשב שעושה פעולה מותרת ובטעות עשה פעולה אסורה. ואולם יש  מהאחרונים שכתבו שאמנם המתעסק אינו נענש אך עדיין המעשה עצמו נחשב כחטא… ספק נוסף  שקיים כאן האם פעולת פתיחת הדלת נחשבת כפעולת הדלקת הנורה – שהרי זו דרך הדלקתה הרגילה, או שהיא רק בבחינת פסיק רישיה המתרחשת אגב פתיחת הדלת לצורך הוצאת המאכלים – למעשה דעת הרב יעקב אריאל להחמיר מספק (שו"ת באהלה של תורה ב, לו) וגם הגרש"ז אוירבעך לא הכריע,  לכן, אם אין אפשרות להיעזר בגוי ישאל חכם שיכריע לפי הזמן והמקום.

מוצרים רלוונטים לשאלה

האם מותר לאכול מאוכל שהוצא ממקרר ללא התקן שבת?

תשובה

כאשר הוצא האוכל מן המקרר באופן האסור בשבת – למעשה ניתן להשתמש בו (שש"כ י,טז) אע"פ שחכמים קנסו שלא ליהנות 'ממעשה שבת' (שו"ע שי"ח, א ועיי"ש פרטים רבים בדין זה מתי נאסר לאדם עצמו ומתי גם לאחרים וכן אבחנה בין שוגג למזיד ולא הארכנו כי אינו נוגע ישירות לנידון כאן) משום שאין הנאה ישירה מן האיסור (כמו באכילת תבשיל שהתבשל באיסור – שם ההנאה היא מעצם המעשה) אלא מדובר בהסרת מניעה (פתיחת הדלת המונעת את הגישה לדברי האוכל). כמובן, שבאופן פרטני יכולים להיות שיקולים אחרים כגון שיש בכך מתן הסכמה שבשתיקה לחילול שבת וכיוצ"ב. אך מעיקר הדין האוכל לא נאסר ע"י פתיחה באיסור.

מוצרים רלוונטים לשאלה

קיבלתי מקרר ללא התקן שבת האם מספיק להוציא את הנורה?

תשובה

לא. יש צורך לנטרל את המתג הנמצא בין הדלת לגוף המקרר על מנת לוודא שלא מתרחשת שום הפעלה חשמלית בעת פתיחה וסגירת דלת המקרר. ראה כדאי לדעת 1 – כיצד ניתן לבצע את נטרול המתג באופן עצמאי.

מוצרים רלוונטים לשאלה

שמנו לב שבמדי המים המאושרים על ידי מכון צומת, מדגם סונטה של חברת ארד, שהותקנו בשכונתנו החל משנת 2020, חל שינוי מסוים בתצוגת מצב שבת – צריכת המים אכן מתעדכנת כל 100 ליטר, אך מופיעה תצוגה של קצב זרימת המים. אם כן, כאשר אני פותח ברז, אני גורם, לכאורה, לשינוי על הצג (במדים שיוצרו בשנת 2019 או לפניה, בצג המתאר את הזרימה מופיע בשבת ציור של נרות שבת לאורך כל השבת).

תשובה

אכן, הבחנת נכון, ואולם מבחינה הלכתית מד המים החדש אכן תקין ומאושר לשימוש בשבת. באשר לסיבת השינוי – לפני כשנתיים העלתה קבוצת אנשים טענה כנגד מדי המים המאושרים לשבת, שהם מונעים מהצרכן לעקוב אחר זרימת המים בשבת ולדעת אם קיימת נזילה מהצינור. בגלל צורך זה הם ביקשו לבטל את התקנת מדי המים המאושרים לשבת כברירת מחדל בכל הבניינים החדשים הנבנים בישראל, כפי שהיה נהוג בשנים האחרונות.
אנו, במכון צומת, רואים חשיבות עליונה בכך שכל המדים שנמכרים בארץ ישאו תו תקן הלכתי. לא נרצה להגיע למציאות שבה לא נוכל להתארח אצל מישהו ולשתות כוס מים מהשכן, כי מד המים אינו מותאם לשבת. כדי שכל מדי המים הנמכרים בארץ יהיו כשרים, עמלנו על התאמה של מנגנון הצגת זרימת המים לאופן שיותר בשבת.
המנגנון שפותח מציג את קצב זרימת המים בצינור גם בשבת, ואולם התצוגה אינה משתנה ברגע פתיחת הברזים או סגירתם. הצג כבה אוטומטית כל כמה שניות, ומייד נדלק מחדש וקורא את הזרימה הקיימת באותו רגע. מבחינת המשתמש, כאשר הוא פותח או סוגר את הברז, הוא אינו גורם לפעולה אסורה בשבת. הצג יידלק ממילא, ועדכון הנתונים נעשה אוטומטית.

בבניין המגורים שלנו עומדים להתקין מערכת אינטרקום עם חיישני קרבה. כאשר המערכת מזהה אדם מתקרב – היא מופעלת, ומסך החיווי נדלק. כיצד ניתן להיכנס ולצאת בשבת מהבניין?

תשובה

ע"פ חוות הדעת של מהנדסי המכון, הפתרון המתאים למצב כזה הוא ביטול חיישן הקרבה בשבת, כך שהמערכת תהיה במצב פעיל לאורך כל השבת, ולא תופעל ע"י קרבת האדם למכשיר. לצערנו, לעיתים אנו נתקלים במצבים שבהם החברה המבצעת, או נציגיה, מציעים פתרונות על דעת עצמם, ולא תמיד הם ישימים או נכונים ע"פ ההלכה. במקרה כזה מומלץ להתנות את הסכמתכם להצעה שכזו בפנייה של המתקין למכון מוסמך כדי שיאשר את הפתרון הלכתית. להפניה של הספק ישירות למכון ישנם יתרונות רבים, משום שהוא מייעל את השירות ומאפשר להגיע לפתרון שיסייע גם לשאר הלקוחות של אותו ספק.

בדירתנו מותקן 'מנעול חכם' בדלת הכניסה. כיצד ניתן לפתוח ולנעול את הדלת בשבת?

תשובה

למנעול חכם כמה אפשרויות לפתיחה מאובטחת – הקשת קוד, זיהוי פנים, כרטיס קִרבה, אפליקציה, באמצעות טביעת אצבע ולפעמים גם באופן מכני על ידי מפתח. על מנת להשתמש במנעול בשבת, יש להשתמש רק במפתח מכני, אבל חשוב לוודא שפתיחת המנעול במפתח מכני לא משפיעה ישירות על הנעילה החשמלית במנגנון הנעילה הפנימי של הדלת. לשם כך יש צורך בבדיקה מקצועית של המנגנון, לברר שהמנגנון המכני מופרד לחלוטין מהמנגנון החשמלי. עוד צריך לוודא שמנגנון זיהוי הפנים אינו פועל אוטומטית, ושזיהוי טביעת האצבע לא מופעל בטעות. באופן מעשי ניתן להבטיח שלא תהיה הפעלה בטעות של מערכת כזו, באמצעות הוצאת הסוללה ממנגנון הנעילה לפני שבת. ישנם דגמים של מנעולים 'חכמים' שנבדקו ע"י 'מכון צומת' ואושרו לשימוש בשבת עם הנחיות שימוש מפורטות.

סדרות ספרים נוספים ב

כחלק מהשירות והרצון להנגיש את ספרות ההלכה לציבור הרחב, מכיל המאגר סדרות ספרים נוספות העוסקות בתחומי הלכה שונים בדגש על התנהלות ציבורית ולאומית.

כל סדרות הספרים במאגר מקוטלגות לפי קטגוריות וממופות כך שניתן לעיין בהן, לבצע חיפוש בתוכן ו/או לפי מחבר. 

רשימת סדרות הספרים

 • שו"ת במראה הבזק
 • שמירת שבת כהלכתה
 • נשמת אברהם
 • אסיא
 • אנצי' הלכתית רפואית
 • ספרית המשפט העברי
 • דברים שיש להם שיעור
 • לב אבות על בנים
 • צידה לדרך